Bingo är ett relativt gammalt spel och det har som det lottoliknande spel det är, uråldriga anor som går tillbaka till 1500-talets Italien. Den moderna varianten av bingo är dock en amerikansk uppfinning som slog igenom på 1930-talet. Bingo blev snabbt förknippat med välgörenhetsinsamling av pengar. I USA är det nämligen ett spel som ofta används av kyrkor för att samla in pengar till välgörande ändamål. I Sverige finns det starka kopplingar till idrottsrörelsen som också använt spelet som en viktig inkomstkälla.

De första svenska bingohallarna öppnade på 1960-talet, och bingospelandet blev snabbt ett folknöje. Liksom många andra populära aktiviteter har det knappast varit något för kultureliten, men bingospelandet har i alla fall snarare setts som töntigt och tantigt än direkt samhällsfientligt. Idag kan du få en bonus när du börjar spela online.

Bingo påminner som sagt mycket om Lotto. De flesta kanske känner till upplägget, men spelet fungerar i sin klassiska bingohallsversion så att du köper ett eller flera förtryckta bingokort eller bingobrickor som de också kallas, med ett antal nummer som vart och ett bara förekommer en gång.

Spela onlinebingo

Så här spelar du bingo

Den ursprungliga versionen av bingobrickan innehåller 25 nummer mellan 1 och 75, men det finns också versioner där alla 75 nummer finns med eller där numren 1 till 90 används. Själva spelet går till så att numren dras slumpmässigt, ett i taget, antingen med hjälp av gammaldags metoder som numrerade pingisbollar eller med hjälp av en dator. Den som först får fem nummer i rad på sin bingobricka har fått ”Bingo” och vinner spelet.

De exakta reglerna för vilka rader som räknas kan variera. Det mest klassiska är att enbart vågräta rader gäller, men även lodräta och diagonala rader kan accepteras beroende på var du spelar. Ofta spelas också så kallad variantbingo där du fortsätter att spela fram tills att någon får Bingo på fem rader. Lägg också märke till att det är skillnad på svensk och amerikansk Bingo. De svenska 25 nummerbrickorna har 25 nummer medan de amerikanska har 24 fasta nummer och ett ”gratisnummer” i mitten som räknas som ifyllt från start.

Det som skiljer Bingo från typiska casinospel är att du, om än på ett indirekt sätt, spelar mot andra spelare snarare än direkt mot ”huset”. Ju färre spelare vid en given omgång, desto bättre odds har du att vinna. En omgång med 25 nummerbrickor och ett lågt antal spelare kan för övrigt sluta utan vinnare, även om det inte är regel. Dock är det ofta konstruerat att vinsterna är lägre vid mindre populära tidpunkter. Även om spelet som sagt är vanligast i separata bingohallar förekommer också det i vanliga casinon, åtminstone i Las Vegas, där vinsterna typiskt också är betydligt högre.

Och ett mönster vi känner väl igen från den övriga casinovärlden är inbitna bingospelare ofta mer eller mindre vidskepliga. Många har sina egna metoder och spelsystem som i själva verket är helt meningslösa. Det enda någorlunda strategiska inslaget i Bingo är att välja rätt omgång att spela.

Det är inte lätt eftersom du inte vet hur många bingobrickor de övriga spelarna sitter med. Hårdföra spelare tenderar nämligen att köpa många brickor på en gång, vilket förstås kräver koncentration om än inte direkt någon skicklighet. Dessutom är det svårt att överblicka hur många andra som har köpt brickor till att börja med. Särskilt i de fall där olika bingohallar är sammanlänkade, vilket är fallet åtminstone i Stockholm. Där får du i och för sig veta antalet deltagare, men inte förrän omgången har startat.

Bingo på nätet

Bingo finns numera även på nätet som onlinebingo med samma regler som i det traditionella bingospelet och med vinnarchanser avhängigt av hur många bingobrickor spelaren har köpt, samt av hur många brickor det är med i spelet allt som allt. Även vissa casinon har bingo.

Får en spelare Bingo får spelaren en vinst i form av ett större eller mindre penningbelopp, som sätts in på spelarens onlinebingokonto. Detta konto upprättas så snart spelaren registrerar sig som ny medlem av en onlinebingohall.

Internebingo ger också användarna möjlighet att mötas och chatta kring deras upplevelser i anslutning till onlinebingo. Chatten finns till för att främja känslan av gemenskap och samspel mellan onlinebingospelarna.

Onlinebingochattrum har ofta sitt helt egna språk. Det är således sedvanligt för spelarna att lyckönska varandra med bemärkningar som ”WTG” (Way To Go). Är man i ett chattrum i en onlinebingohall kommer man också att möta chattmoderatorer. Dessa är ansatta av onlinebingohallen för att skapa en god och trevlig stämning i chattrummet med hjälp av dialog med spelarna. Chattmoderatorerna delar också ut så kallade chattvinster till de spelare som är i chatten.

Onlinebingo erbjuder också ytterligare spel utöver de som vanlig bingo erbjuder. Internetbingo har fått sin anhängarskara även i Sverige. Ofta har bingorummen på Internet olika sidospel som spelarna kan roa sig med under tiden som de väntar på att bollarna skall trilla ner.

Du kan läsa mer om onlinebingo här: bingo-på-nätet.net.