Vår integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in följande typer av information:

  • Personuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du frivilligt lämnar till oss.
  • Teknisk data: IP-adress, webbläsartyp, operativsystem och information om hur du interagerar med vår webbplats.

Hur använder vi din information?

Vi använder din information för att:

  • Tillhandahålla och förbättra våra tjänster.
  • Kommunicera med dig om uppdateringar, erbjudanden och nyheter.
  • Analysera användarbeteenden för att förbättra webbplatsens funktionalitet och användarupplevelse.
  • Uppfylla lagliga skyldigheter.

Hur skyddar vi din information?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse.

Delning av din information

Vi delar inte din personliga information med tredje parter utan ditt samtycke, utom i de fall där det krävs för att tillhandahålla våra tjänster eller uppfylla lagliga skyldigheter.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

  • Begära åtkomst till dina personuppgifter.
  • Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
  • Begära radering av dina personuppgifter.
  • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna sida för att hålla dig informerad om hur vi hanterar din information.